: :inin Kyiv (EET)

Nowa publikacja: Quo vadis Ukraino? Czy istnieje szansa na sukces? | Zeszyty mBank–CASE nr 139

Language
Polish

“Gdybym miał powiedzieć tylko jedną rzecz o Ukrainie, musiałbym podkreślić, że jest to kraj osiągający najgorsze wyniki gospodarcze spośród wszystkich znanych mi krajów” – powiedział Ivan Mikloš, współzałożyciel i prezes think-tanku MESA10 oraz członek Międzynarodowej Rady Doradczej Krajowej Rady Reform Ukrainy, gość 139. Seminarium mBank – CASE.

W publikacji, która jest rozszerzoną i autoryzowaną wersją prezentacji wygłoszonej podczas seminarium, autor omawia problem rozwoju społeczno-gospodarczego Ukrainy oraz kwestię realizacji reform politycznych i gospodarczych w tym kraju. Porównując Ukrainę do innych krajów oraz przyglądając się takim …read more

Source: Center for Social and Economic Research

Researches about Ukraine

This website is created to observe information about Ukraine in the world think tansk and research institutes.
More information about project you can read here

Share This

Share this post with your friends!